Odborné kurzy a semináře

Ve spolupráci se zkušenými lektory a konzultanty nabízíme efektivní vzdělávání v oblasti tzv. "měkkých" dovedností. Zúčastnit se můžete některého z otevřených kurzů nebo pro Vaši firmu připravíme seminář přesně dle Vašich požadavků. V současnosti nabízíme tyto typy kurzů:

Prezentační dovednosti

O úspěchu často nerozhodují jen dobré pracovní výsledky či správné nápady, ale zejména také schopnost tyto výsledky, myšlenky, návrhy či sebe sama prezentovat. Chcete-li být úspěšní, chcete-li zajistit, aby právě Vaše informace byly přijaty správně, je tou nejlepší cestou k tomu zdokonalení Vašich prezentačních dovedností.
 

Prodejní dovednosti

Nevhodné vedení obchodního rozhovoru může být důvodem zbytečných ztrát a podstatně snižovat efektivitu práce obchodníků. Chcete-li být o několik kroků před konkurencí, osvojte si prodejní dovednosti, které pozitivně ovlivní Vaše pracovní výsledky.
 

Přesvědčivá argumentace

Důležitým faktorem úspěchu je také schopnost zaujmout, přesvědčit, podložit své návrhy cílenými argumenty. Chcete-li být úspěšní, musíte umět jasně říkat, co od druhých žádáte a co jim nabízíte.
 

Řešení konfliktů a asertivita

Konflikty provázejí člověka po celý život. Nejdete tedy o to, aby žádný konflikt nevznikl, ale o to, abychom se konflikty naučili konstruktivně, tvořivě a úspěšně řešit.
 

Efektivní vyjednávání

Naučte se dobře a efektivně vyjednávat, dosáhnout svých cílů podstatně efektivněji a rychleji a vyvarovat se zbytečným ústupkům a konfliktům. Výsledkem pak budou lepší smluvní podmínky, vyšší ziskovost prodeje, výhodnější podmínky s dodavateli.
 

Aktuální termíny naleznete v sekci Novinky.