NJ - Příprava na zkoušky Goethe-Zertifikat B2

Termín: 7.10.2016

Den výuky: pátek

Čas výuky: 15.30-17,00 hod.

Délka trvání: 2 vyuč.hod.

Učebna:

Lektor: český lektor

Podrobnosti:

Goethe-Zertifikat B2 předpokládá pokročilou jazykovou vybavenost. Zkouška odpovídá čtvrtému stupni (B2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce.
Vhodné pro absolventy maturity z NJ.

Znalosti,které by měl mít posluchač při vstupu do kurzu:

  • rozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat
  • umět si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v německy mluvících zemích
  • umět napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají
  • dokázat popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umět podat stručné vysvětlení a odůvodnění

Znalosti, které by měl mít posluchač po absolvování kurzu potřebné na zkoušku B2 na Goethe institutu:

  • porozumět hlavnímu obsahu konkrétních i abstraktních témat a relevantním informacím (např. v rozhlasových pořadech),
  • porozumět široké paletě textů – jak těm kratším (např. oznámení), tak rovněž delším, složitějším informativním textům, komentářům a  zprávám,
  • jasně a strukturovaně písemně pojednat o složitých skutečnostech a rovněž opravovat chybné texty ostatních,
  • jasně a strukturovaně ústně pojednat o všeobecných otázkách a tématech z oblastí vlastního zájmu,
  • aktivně se účastnit diskuzí na Vám známá témata, zaujímat stanoviska a prezentovat své postoje

Začátek kurzu: 7.10.2016
Konec kurzu: 2.06.2017

Učebnice: Přípravné materiály ke zkoušce

Cena: 2880,-/pololetí Kč

 

Objednat