AJ - Příprava na zkoušky PET

Termín: 03.10.2016

Den výuky: pondělí

Čas výuky: 16,00-17,30 hod.

Délka trvání: 2 vyuč. hod.

Učebna:

Lektor: český lektor+rodilý mluvčí

Podrobnosti:

Cambridge English: Preliminary neboli Preliminary English Test (PET) dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích. Je dobrým základem, pokud chcete získat profesní kvalifikaci v  angličtině.
Pro koho je tato zkouška určena?
Přípravou na zkoušku PET zlepšíte svou úroveň jazyka tak, že budete schopni používat angličtinu při práci, studiu a na cestách.
Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • vyjádřit, co se vám líbí nebo nelíbí, a pohovořit o tom s ostatními
  • porozumět mluveným a písemným sdělením a pokynům
  • napsat osobní dopis a zapsat poznámky z jednání či diskuse

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.
Naši lektoři Vás připraví!

Začátek kurzu: 03.10.2016
Konec kurzu: 12.06.2017

Učebnice:

Cena: 2880,-Kč / pololetí

Objednat