Úvod

Firma Germa byla založena již v roce 1990 v Ústí nad Labem a od roku 1992 poskytuje překladatelské a tlumočnické služby. Za dobu svého působení získala řadu významných zákazníků a vytvořila si tým zkušených a vysoce profesionálních překladatelů a tlumočníků.

V roce 2005 prošla naše společnost velkými změnami (změnila svou právní formu na společnost s ručením omezeným), které jí umožnily její další rozvoj a zlepšení služeb zákazníkům. Proto Vám nyní můžeme nabídnout:

  • Překlady ve všech evropských a některých orientálních jazycích, a to kvalitně rychle a s kompletním servisem včetně grafického zpracování
  • Všechny druhy tlumočení v evropských jazycích

Jazyky nás baví!

To je naše základní filozofie.